Valdorfskolaswww.abvs.lv

www.rvds.lv

 

Valdorfa bērnudārzihttp://www.valdorfabernudarzs.lv

 

Valdorfizglītības mācību centrsLVA  Valdorfpedagoģijas  Mācību centrs (reģ.Nr. 4360800796).

Juridiskā adrese: Pirmā 26a, Ādaži, LV-2164.

Mācību centrs izveidots 2009.gadā kā mācību iestāde pedagogu tālākizglītībai, profesionālas kompetences paaugstināšanai, kā arī  skolēnu un bērnudārzu audzēkņu vecāku izglītošanai.

Līdz šim organizēta un realizēta pirmsskolas skolotāju tālākizglītības 4 gadu programma.

Pašlaik tiek uzsākta pamatskolas skolotāju (1.-8.klase) profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma, kas saskaņota Rīgas izglītības un informatīvi metodiskajā centrā.

Valdorfpedagoģijas Mācību centru no 2009.-2014.g. vadīja Ieva Zunda, no 2015.gada- Ilze Vētra.

Vairāk informācijas iegūsiet, rakstot uz e-pasta adresi valdorfpedagogijasmc@inbox.lv