Par mums


Asociācijas mērķi:
  • Valdorfpedagoģijas attīstības veicināšana Latvijā un tam nepieciešamo skolotāju sagatavošana, izglītošana balstoties uz R.Šteinera garazinātnes atziņām;
  • Latvijas Valdorfskolu un pirmsskolu darbības un ilgtermiņa attīstības veicināšana;
  • sabiedrības izglītošana Valdorfpedagoģijas jautājumos,
  • tā veicinot demokrātiskas un tolerantas sabiedrības nostiprināšanos;
  • multikulturālas sabiedrības attīstības veicināšana vietējā un starpvalstu mērogā.