Latvijas Valdorfizglītības draugu biedrības pilnsapulce

Latvijas Valdorfizglītības draugu biedrības pilnsapulce
Latvijas Valdorfizglītības draugu biedrības vārdā, tās biedri Anita Legzdiņa, Sarma Novicāne, Alvīne Kalniņa un Patricija Siliņa sasauc ikgadējo biedrības kopsapulci 2015.gada 17.martā plkst.18:00. Sapulce notiks Rīgā, Stabu ielā 21-2.
 
Kopsapulces darba kārtībā:
1) Atskaite par 2014.gadu
2) 2014.gada pārskata apstiprināšana
3) Biedru naudas nolikuma apstiprināšana
4) Izmaiņas statūtos
5) Plāni 2015.gadam (kopīgi izstrādāsim mūsu biedrības aktivitātes)
6) Citi jautājumi
 
Ļoti gaidīsim visus esošos un potenciālos biedrus, kas vēlas aktīvi iesaistīties mūsu - vecāku un entuziastu darbā, lai veicinātu Valdorfizglītības centienus Latvijā.