ENSWAP konference

 Aicinām pieteikties!

Eiropas valdorfvecāku (ENSWaP) konference 2017

BŪVĒJOT TILTUS

Piektdiena, 5.maijs

15.00 Dalībnieku ierašanās Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā, reģistrācija

16.00 Konferences atklāšana. Neliels koncerts (Anda Ābele)

16.30 Valdorfizglītība Latvijā, vecāku, pedagogu un skolu/bērnudārzu vadības sadarbība, atbalsts pedagogiem

Kafijas pauze (kafejnīca - gatavo un tirgojas skolnieki)

17.30 Kristofers Klouders, lekcija. Diskusija, jautājumi

18.00 Ellen Niemann (Vācija). Vecāku-pedagogu sadarbības izaicinājumi valdorfskolā.

19.30 Vakariņas

Sestdiena, 6.maijs

9.00 Rīta sveiciens (eiritmija, dziedāšana - ?)

Ekskursija pa skolu

10.00 Hilde Lengali (Norvēģija), Marta Domokos (Ungārija). Atskaite par tikšanos ar ECSWE 2017.gada janvārī.

11.00 Kafijas pauze

11.30 Diskusijas un informatīvi ziņojumi par atsevišķu skolu un nacionālajām vecāku biedrībām Norvēģijā (Hilde Lengali). Vecāku un pedagogu sadarbības piemēri Ungārijā (Marta Domokos) un Francijā (Mariam Francq).

13.30 Pusdienas

14.30 Pārbrauciens uz Rīgas Valdorfskolu

16.00 Ekskursija Rīgas Valdorfskolā

17.00 Māras Svilānes (un/vai citu Rīgas pedagogu) lekcija BŪT UZ VIENA VIĻŅA par ģimeņu un skolas sadarbību, uzsverot līdzīgu pasaules uzskatu, vienotas vērtības. Jautājumi, diskusija. Kafijas pauze (gatavo un tirgojas Rīgas skolasbērni)

18.30 Pārbrauciens atpakaļ uz Ādažiem, pa ceļam apciemojot Torņakalna valdorfa skolu (iespējams, ka to darīsim pirms Rīgas skolas – pēc apstākļiem)

20.00 Vakariņas

Valdorfvecāku kora koncerts

Svētdiena, 7.maijs

9.00 Rīta sveiciens (eiritmija, dziedāšana, Botmera vingrošana - ?)

10.00 Ceļam tiltus – Latvijas valdorfskolēnu, absolventu un valdorfģimeņu tilti sabiedrībā

11.00 Kafijas pauze

11.30 Dalībvalstu prezentācijas (katra 5-10 min max) par to, kāds ģimeņu darbs tiek veikts pedagogu atbalstam un sadarbībai, kā arī komunikācijai ar sabiedrību. Diskusija, jautājumi

13.30 Pusdienas

14.30 Konferences kopsavilkums, komentāri, vēlējumi, nākamās konferences vieta un laiks

15.30 Konferences slēgšana

(Iespējamas izmaiņas)

 

Dalības maksa par vienu piegušo 75 EUR (ieskaitot 4 ēšanas reizes 3 dienu laikā) jāpārskaita uz kontu:
Latvijas Valdorfizglītības draugu biedrība,
A/S Swedbank, SWIFT HABALV22
IBAN LV75HABA0551035935518 .
ar komentāru 'ENSWaP 2017'
lūdzu reģistrēties līdz 20.aprīlim

 

Jautājumu un komentāru gadījumā lūdzu rakstiet: anita.legzdina@inbox.lv, tālr.29226007