LVA pilnsapulce

 

Cienījamie Latvijas Valdorfpedagoģijas asociācijas biedri!

Saskaņā ar Statūtiem, reizi gadā mums klātienē ir jātiekas kopsapulcē.

Šoreiz - tiekamies skolēnu brīvlaikā

2017.gada 16.martā plkst. 16. 00

Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā, Attekas iela 35.

16.01.2017. valdes sēdē tika pieņemta šāda plānotā darba kārtība:

 

15.45 Reģistrācija

16.00 Kopsapulces atklāšana Sandra Strūberga

16.05 Par paveikto iepriekšējā gadā, tālākās ieceres Māra Svilāne

16.15 Finansu pārskats Ilze Vētra

16.25 Revīzijas komisijas ziņojums Sandra Dišlere

16.35 Gada pārskata apstiprināšana Ilze Vētra

16.45 Valdes vēlēšanas Māra Svilāne

16.55 Starp Arimanu un Luciferu. Mūsdienu izaicinājumi pedagoģijā.

Jānis Krievkalns

17.35 Aktualitātes, dažādi

17. 55 Noslēgums Sandra Strūberga

 

Ļoti lūdzam ņemt vērā, ka katra dalība ir svarīga, citādi kopsapulce nav lemttiesīga!!!!

 

 

LVA valde

Jānis Krievkalns

Sandra Strūberga

Māra Svilāne

Ingūna Štulberga

Ilze Vētra