Kursi

Kursi

Latvijas Valdorfpedagoģijas asociācijas Valdorfpedagoģijas mācību centrs

 

Valdorfizglītības teorija un metodika pamatskolā.

Vispārējo pedagoģisko kompetenču pilnveide.

 

Pamatskola - 6.klase

A 36h stundu kurss /3x pa 12h sesijām/

Norises vieta: Rīgas Valdorfskola, Baltā iela

 

1.sesija

2016.gada  9., 10.decembris

 

Piektdiena, 9.decembris

14.00 – 15.00  dziedāšana – A.Biseniece

15.00 – 16.30  cilvēkmācība – J.Dobrovoļska

16.45 -17.45  rokdarbi - I.Memmena

18.00 – 19.00  Botmera vingrošana – N.Kokoreviča

Sestdiena, 10.decembris

9.00 – 10.00 dziedāšana –A.Biseniece

10.00 -11.30 vēsture – I.Štulberga

11.45 – 13.15 gleznošana/lazēšana  - I.Breidaka

13.15 – 14.15 pusdienas

14.15 – 15.45  Ziemassvētku notikums garīgā skatījumā – J.Dobrovoļska

16.00.- 17.30 astronomija – I.Bērziņa

17.45 -18.45 gleznošana/lazēšana –I.Breidaka

Samaksa par pilnu moduli: 60 EUR, atsevišķu sesiju 30 EUR, atsevišķu lekciju 4 EUR

Atlaide Valdorfpedagoģijas asociācijas biedriem 10%

Maksu jāpārskaita uz Valdorfpedagoģijas asociācijas kontu Nr. LV30HABA 000140J045360 norādot rēķinā: MC modulis 6