Valdorfizglītības kursi

Latvijas Valdorfpedagoģijas asociācijas Valdorfpedagoģijas mācību centrs

 

Valdorfizglītības teorija un metodika pamatskolā.

Vispārējo pedagoģisko kompetenču pilnveide.

 

Sākumskola - 3.klase

A 36h stundu kurss /3x pa 12h sesijām/

Norises vieta: Rīgas Valdorfskola, Baltā iela 10, un BJC „Daugmale”, Jēkabpils 19a

 

1.sesija

2016.gada 15./16. janvāris

 

Piektdiena, 15.janvāris, Baltā iela 10

14.00-15.30 teorija – 9 gadu krīze /Rubikons/ – Māra Svilāne

15.45 – 17.15 teorija – Zemes evolūcija garazinātnes gaismā – J.Dobrovoļska

17.30 - 18.30 praktiskā nod.- rokdarbi –Iveta Memmena

18.30 - 19.00 botmera vingrošana – Nadežda Kokoreviča

Sestdiena, 16.janvāris, Jēkabpils 19a, BJC „Daugmale” telpās

9.00 – 9.30 dziedāšana – Andra Biseniece

9.30 -11.00 teorija/metodika – Vecā derība - Pasaules radīšana - A.Rancāne

11.15 – 12.45 muzicēšana 3.kl. –A. Biseniece

12.45 – 13.30 pusdienas

13.30 - 15.00 amatu mācība – keramika/stikli- I.Rimicāne, I.Aigare

15.15 -16.45 amatu mācība – keramika/stikli- I.Rimicāne, I.Aigare

17.00 -18.30 gleznošana – radīšanas stāsti - A.Rancāne


 

Lūdzu, uz sestdienu līdzi ņemam diatoniskās flautas, kā arī dažādos ritmos sacerētus dzejoļus un dzejoļu analīzes!!!!

Samaksa par pilnu moduli: 60 EUR, atsevišķu sesiju 30 EUR, atsevišķu lekciju 4 EUR

Atlaide Valdorfpedagoģijas asociācijas biedriem 10%

Maksu jāpārskaita uz Valdorfpedagoģijas asociācijas kontu Nr. LV30HABA 000140J045360 norādot rēķinā: MC modulis 3