Valdorfizglītības teorija un metodika pamatskolā.

Valdorfizglītības teorija un metodika pamatskolā.

Latvijas Valdorfpedagoģijas asociācijas Valdorfpedagoģijas mācību centrs

 

Valdorfizglītības teorija un metodika pamatskolā.

Vispārējo pedagoģisko kompetenču pilnveide.

 

Sākumskola - 2.klase

A 36h stundu kurss /3x pa 12h sesijām/

Norises vieta: Rīgas Valdorfskola, Baltā iela 10

 

2.sesija

2015.gada 16./17. oktobris

 

Piektdiena, 16.oktobris

14.00-14.30 eiritmija – Aija Rancāne

14.30 – 15.45 metodika – latviešu valoda – Aija Rancāne

16.00-17.30 metodika –rokdarbi –Iveta Memmena

17.45-19.00 mākslinieciskā nod.- gleznošana –Iveta Memmena

Sestdiena, 17.oktobris

9.00 – 9.30 runa –Māra Svilāne

9.30 -11.00 teorija –cilvēks starp Arimanu un Luciferu- J. Dobrovoļska

11.15 – 12.45 metodika – matemātika – Māra Svilāne

12.45 – 13.30 pusdienas

13.30 - 15.00 teorija - temperamenti – Aija Rancāne

15.15 -16.45 metodika - latviešu valoda –Aija Rancāne

17.00 -18.30 mākslinieciskā nodarbība – formu zīmēšana – J.Dobrovoļska