Eiritmisks uzvedums "Kristāla lode"

Eiritmisks uzvedums "Kristāla lode"

Visi mīļi aicināti 24.janvārī plkst. 14.00 Siguldas pagasta Kultūras namā uz eiritmijas pasakas izrādi!

 

Pirmo reizi Latvijā pašu spēkiem iestudēts eiritmijas pasakas uzvedums. Daži eiritmijas mākslas profesionāļi un vairāki entuziasti, apvienojoties un veltot brīvos vakarus mēģinājumiem, sagatavojuši brāļu Grimmu pasakas „Kristāla lode” eiritmisku uzvedumu. Izrāde tapusi ar Ādažu novada konkursa iedzīvotāju iniciatīvām „Sabiedrība ar dvēseli” finansiālu atbalstu un Eiritmijas biedrības biedru iniciatīvu un līdzdalību.

 

Pirmizrāde notika Ādažu Kultūras centrā 10.septembrī. http://www.adazi.lv/page/454&news_id=3231 Izsakām lielu pateicību par atbalstu izrādes projekta realizācijā Ādažu novada domei, Ādažu Kultūras centra vadībai un personālam, projekta koordinatorei Ingai Pērkonei un visiem, kas palīdzēja izrādes tapšanā!

Nebūs nekāds brīnums, ka, izlasot vārdu «eiritmija», radīsies asociācijas ar ritmisko vingrošanu. Tomēr tā nav vingrošana. Vārds eurythma cēlies no grieķu valodas un nozīmē «pareizas proporcijas, harmonija», un eiritmija ir pasaulē atzīta kustību māksla. Eiritmiju pagājušā gadsimta sākumā Vācijā izveidoja R.Šteiners. Tas ir mākslas veids, kurā kustība, valoda, mūzika, kostīmi un gaismas rada vienotu skatuvisku iespaidu. Mūzikas un runas likumsakarības tiek attēlotas kustībā. Eiritmiskā kustība nav patvaļīga, tai pamatā ir noteikti valodas un mūzikas elementiem atbilstoši žesti. Tā ir specifiska «žestu valoda». Skaņu eiritmija strādā ar tekstu, caur kustību izrunājot skaņas, vārdus, gramatiskās likumsakarības. Toņu eiritmijas pamatā ir mūzika, un kustībā tiek pārvērsti toņi, intervāli, minors, mažors utt., līdz mūzika kļūst par dziesmu, kuru «dzied» ķermenis.

Pasakas iestudējumā teicējs stāstīs pasaku, skanēs mūzika un aktieri darbosies uz skatuves krāsainos tērpos, iejūtoties noteiktos tēlos un eiritmiskā kustībā rādot valodas un mūzikas skaņas. Uz tikšanos izrādē!

Eiritmijas biedrības biedru un uzveduma dalībnieku vārdā Aija Rancāne.