Valdorfpedagoģijas kursi

Valdorfpedagoģijas kursi

 

Latvijas Valdorfpedagoģijas asociācijas Valdorfpedagoģijas mācību centrs

 

Valdorfizglītības teorija un metodika pamatskolā.

Vispārējo pedagoģisko kompetenču pilnveide.

 

Sākumskola - 2.klase

A 36h stundu kurss /3x pa 12h sesijām/

Norises vieta: Rīgas Valdorfskola, Baltā iela 10

 

1.sesija

2015.gada 18./19. septembris

 

Piektdiena, 18.septembris

14.00-14.30 mūzika - Sandra Strūberga

14.30 – 15.30 metodika – muzicēšana - Sandra Strūberga

15.30-17.00 metodika– matemātika – Māra Svilāne

17.30-19.00 – mākslinieciskā nodarbība – runa –Māra Svilāne

Sestdiena, 19.septembris

8.30 -9.00 spēļu vingrošana – Aija Rancāne

9.00 -10.30 teorija – ritms, tā nozīme mācību procesā– Aija Rancāne

11.00 – 12.30 metodika – latviešu valoda -Aija Rancāne

12.30 – 13.30 pusdienas

13.30 - 15.00 teorija – temperamenti – Aija Rancāne

15.30 -17.00 metodika - formu zīmēšana – Iveta Memmena

17.30 -19.00 mākslinieciskā nodarbība – gleznošana – Iveta Memmena

Iepriekš jāpiesakās, rakstot uz e-pastu aijaritmija@inbox.lv vai zvanot uz telef. 26549158, ja vien neapmeklējāt 1. moduli.

 

Samaksa par pilnu moduli: 60 EUR, atsevišķu sesiju 30 EUR, atsevišķu lekciju 4 EUR

Atlaide Valdorfpedagoģijas asociācijas biedriem 10%

Maksu jāpārskaita uz Valdorfpedagoģijas asociācijas kontu:

Nr. LV30HABA 000140J045360 norādot rēķinā: MC modulis 2