Valdorfizglītības mācību centra kursi

Noslēdzies Valdorfpedagoģijas asociācijas Mācību centra rīkoto kursu “Valdorfpedagoģijas principi un metodika pamatskolā” 1.modulis, kura laikā tika iepazīts mācību process 1.klasē un vingrināti dažādi mākslinieciskie priekšmeti. 36h A kursu apliecību par noklausīto kursu saņēma 34 kursanti, kuri ar lielu entuziasmu un interesi piedalījās pirmā moduļa sesijās.  Visi kursu dalībnieki izteica gatavību turpināt iesākto mācību procesu. Mācību darbs atsāksies rudenī – septembrī, kad pētīsim temperamentus, ritma nozīmi mācību procesā un pievērsīsimies Valdorfskolas 2.klases mācību tematiem un metodikai.