Godi Kellera grāmatas „Ar sirdi skolā” atvēršanas svētki

Godi Kellera grāmatas „Ar sirdi skolā” atvēršanas svētki

Mīļi aicinām vecākus, skolotājus un interesentus
2015.gada 14.maijā plkst. 18.00
Rīgas Valdorfskolā, Baltā ielā 10
uz Godi Kellera grāmatas „Ar sirdi skolā”
atvēršanas svētkiem!
 

Godi Kelleram ir 25 gadu valdorfskolotāja, lektora darba pieredze Norvēģijā un ārpus
tās. Savas grāmatas ievadā viņš raksta, cik svarīga ir patiesa vecāku un skolas
partnerība, saskaņa kā priekšnosacījums labai audzināšanai un izglītošanai. Grāmata
sniedz ieskatu valdorfpedagoģijas svarīgākajos elementos, ar sirsnīgu humoru
ieskicējot gan skolotāja, gan skolēna, gan vecāka skatījumu uz skolas lietām,
svarīgākajiem jautājumiem.
Atvēršanas svētkos būs iespēja tikties ar grāmatas autoru Godi Kelleru, tulkotāju
Vilni Neimani, uzdot jautājumus par aktuālo izglītībā, valdorfpedagoģijā, baudīt
muzikālu sveicienu, iegādāties grāmatu.