Valdorfpedagoģijas mācību centra kursu 2. sesijas plāns

Valdorfpedagoģijas mācību centra kursu 2. sesijas plāns

Latvijas Valdorfpedagoģijas asociācijas Valdorfpedagoģijas mācību centrs
aicina uz kursiem:


Valdorfizglītības teorija un metodika pamatskolā.
Vispārējo pedagoģisko kompetenču pilnveide.


Sākumskola - 1.klase
 A 36h stundu kurss /3x pa 12h sesijām/
Norises vieta: Rīgas Valdorfskola, Baltā iela 10

2.sesija
2015. gada 10./11. aprīlis

Piektdiena, 10.aprīlis
14.00-14.30  dziedāšana ar Sandru Strūbergu
14.30 – 16.00 teorija – maņu mācība - Jūlija Dobrovoļska
16.15 -17.15 metodika– mūzika – Sandra Strūberga
17.30-19.00 mākslinieciskā nodarbība – formu zīmēšana – Jūlija Dobrovoļska

Sestdiena, 11.aprīlis
9.00 dziedāšana ar Sandru Strūbergu
9.30 -11.00 teorija – metodika  – matemātika – Māra Svilāne
11.15 – 12. 45 mākslinieciskā nodarbība – runa – Māra Svilāne // mūzika – Sandra Strūberga
12.45 – 13.45 pusdienas
13.45 - 15.15 vecumposma raksturojums, gatavība skolai - Aija Rancāne
15.30 -17.00 mākslinieciskā  nodarbība– mūzika – Sandra Strūberga// runa – Māra Svilāne
17.15 -18.45– metodika – latviešu valoda -  Aija Rancāne
Atceramies!!!!!!
Kam ir iespēja, ņemam līdzi flautas un liras.
Bērna zīmējums:  māja, koks, bērns pats.
Vēlreiz pameditēt un paeksperimentēt par tēmu, kādas mutes daļas piedalās katra līdzskaņa veidošanā.

Samaksa par atsevišķu sesiju 20 EUR, atsevišķu lekciju 3 EUR
Atlaide Valdorfpedagoģijas asociācijas biedriem 10%